ZAŠTO

Vam preporučujemo naše usluge?

Odgovor na ovo pitanje je veoma jednostavan – zato što mi savetujemo ljude, a ne institucije i preduzeća. Svako od Vas, ko je počeo da čita ovaj tekst, sigurno nešto traži. Možda imate problem koji sami ne umete da rešite ili želite da osmislite svoju bolju budućnost. Mi osposobljavamo naše klijente da samostalno rešavaju svoje probleme i istovremeno im pomažemo da donesu ispravne odluke pri izboru odgovarajućeg zanimanja i planiranja poslovne karijere. Dugogodišnje iskustvo u radu sa ljudima i stručno obrazovanje našeg tima ukazuju na profesionalnu kompetentnost koju posedujemo. Pored profesionalne kompetentnosti preporučujemo našim potencijalnim klijentima da obrate pažnju i na ostale vrste kompetentnosti:

 1. emocionalnu kompetentnost (da li je savetnik emocionalno stabilan?)
 2. kognitivnu kompetentnost (da li Vas savetnik zaista razume i da li njegove kognitivne sposobnosti odgovaraju Vašim potrebama?)
 3. socijalnu kompetentnost (da li je savetnikov način komunikacije autentičan ili on igra neku ulogu, kao na primer u pristupu neurolingvističkog programiranja - NLP)
 4. fizičku kompetentnost (da li savetnik istinski živi filozofiju koju savetuje ili sve počinje i završava se na tome da je samo preporučuje?)

Naš pristup je zasnovan na dva principa: orijentisani smo na to da koristimo vreme naših klijenata samo onoliko koliko je neophodno i da istovremeno za to vreme postignemo najbolje rezultate.

Izbor je na Vama!Čitaj dalje + 

Analiza individualnih potencijala (AIP)


Milenko Vlajkov je 1998. godine koncipirao, razvio i usavršio postupak Analize individualnih potencijala. Tokom svoje poslovne karijere kao HR menadžer jedne velike firme a i kasnije kao profesor na Psihologiji rada i Organizacionoj psihologiji Univerziteta u Novom Sadu, stalno se suočavao sa «nerešivim» problemom: kako da se za specifično radno mesto pronađe prava osoba među mnogima koji su konkurisali za to mesto?


Posle dugogodišnje pretrage stručne literature i bezbroj razgovora sa HR menadžerima iz čitavog sveta Milenko Vlajkov je došao do zaključka da ne postoji nijedan pouzdani postupak već samo mnogobrojni postupci koji nisu validni. U njih spadaju:

 1. Curriculum Vitae
 2. probni rad
 3. Assesment centar metoda
 4. lična preporuka
 5. psihološki testovi
 6. astrologija i drugi nenaučni postupci

Na osnovu svega prethodnog Milenko Vlajkov je došao do uvida da je upravo on, sa tridesetogodišnjim iskustvom bavljenja tom temom, pozvan da pronađe originalni postupak za izbor kandidata za određeno radno mesto.


Tako je nastala Analiza individualnih potencijala.

Coaching

Coaching je moderna reč kojom treba da se nazove samo ona savetodavna sposobnost koja ukazuje na najvišu kompetentnost savetnika. Ali, na žalost, nije uvek tako i pošto ovaj stručni izraz nije zaštićen, svako sme sebe da nazove coach-em. Kako onda razlikovati žito od kukolja?


Kao pomoć pri orijentaciji nije dovoljno znati koje obrazovanje ima coach i informisati se o njegovom profesionalnom iskustvu, već je neophodno sresti se sa njim lično i međusobno se upoznati u razgovoru. Ako se u prvom susretu stekne utisak da se coach ne razume dovoljno u svoju oblast, to mu treba direktno reći i u otvorenom dijalogu proveriti prvi utisak.


Postoje izvesni znaci po kojima se može prepoznati da određeni coach nije kompetentan i o tome želim da Vas na ovom mestu obavestim. Prvi kriterijum je uzrast samozvanog coach-a. Nedovoljno radno iskustvo očigledno ukazuje na nedostatak stručnosti.


Ako neko nikada do sada nije radio u preduzeću i uprkos tome želi da bude coach rukovodiocima – preporučljivo je ostati na odstojanju. Isto tako, ako rad takozvanog coach-a ne počiva na nekoj empirijski zasnovanoj teoriji već je “fleksibilan” i podrazumeva primenu samo onoga što klijent proglasi svojom potrebom, onda on malo zna o dobrom coachingu.

Savetovanje

U današnje vreme savetovanje nije zaštićen poziv i svako sme da se samovoljno nazove savetnikom ili kosultantom. Ipak, malo je onih koji se usuđuju da u ovoj oblasti "zarađuju hleb". Sa izuzetkom malobrojnih konsultanskih firmi, uglavnom se ovim pozivom bave finansijski i privredni savetnici koji su osnovali sopstvene firme i pokušavaju da na ovaj način monopolizuju jedan deo tržišta za sebe.


Mi ne savetujemo firme i institucije, naš pristup je sasvim jedinstven. Naši klijenti su pre svega preduzetnici. Kako važimo za eksperte za ljude, deo naše odgovornosti je da povisimo efikasnost klijenata koje savetujemo.


A kako se može povisiti efikasnost? Tajna se krije u odgovoru koji glasi: uz pomoć boljeg mišljenja!

Edukacija

Moji mentori Albert Ellis i njegova tadašnja partnerka Janet Wolfe su mi 1997. godine predložili da u Nemačkoj osnujem “sestrinski institut” Instituta Albert Ellis iz New York-a, sa ciljem da se u njemu realizuju svi nivoi edukacije po programu matičnog instituta. Institut za kognitivni menadžment je počeo da živi 1999. godine i od tog vremena se u njemu edukuju psihoterapeuti i stomatolozi.


Institut za kognitivni menadžment je jedini edukativni centar za Racionalno-emotivno bihejvioralnu terapiju (REBT) na nemačkom jeziku koji je autorizovan od strane Albert Ellis Instituta da izvodi: sve nivoe stručne edukacije od Primary nivoa do nivoa Associate Fellow, završni psihoterapijski ispit i izdavanje internacionalne licence za REBT.

Seminari

U Institutu za kognitivni menadžment se održavaju seminari u kojima se učesnicima prenosi znanje koje im omogućava:

 1. da se oslobode svojih emocionalnih blokada (besa, straha i depresije)
 2. da steknu sposobnosti koje će im pomoći da poprave svoj svakodnevni život
 3. da poboljšaju svoje međuljudske odnose
 4. da efikasnije rade
 5. da postanu kreativniji

Blog

TOP